Happy Art Museum

Konkursa izstāde “Apaļš gads”

Galerija HAPPY ART MUSEUM izsludina konkursu par dalību kopizstādē “Apaļš
gads”.
Konkursa noteikumi:

 1. Darba ( gleznas, grafikas, skulptūras u.tt.) formātam ir jābūt apaļam.
 2. Vēlams, bet ne obligāti, lai darbs ir radīts pēdējā gada laikā.
 3. Konkursam var piedāvāt vairākus darbus.
 4. Novērtēsim, ja mākslas darbā jēdzieni “apaļš, aplis u.tml. ” parādītos
  ne tikai formāli, bet arī būtu mākslinieciski apcerēti.
 5. Darba attēlu un aprakstu līdz 30. oktobrim jāatsūta uz
  happyartmuseum@gmail.com
 6. Izstādei atlasīto darbu jānogādā galerijā līdz 06.11.2020.
 7. Maksa par dalību izstādē ir 25 EUR.

Pēc skatītāju un izstādes žurijas vertējuma labākā darba autors saņem
iespēju rīkot galerijā HAPPY ART MUSEUM personālizstādi.

Kāpēc aplis? Gads iet uz beigām, bet šķietami esam pārdzīvojuši daudz vairāk kā
citos laika posmos.
Šī gada laikā gan ne labākajā no iespējamajiem veidiem, bet dabūjām
nepieredzētu adrenalīna devu ar baiļu piegaršu, gan izrādījāmies ar tuviniekiem
četrās sienās, gan ieguvām ilgi gaidīto laiku sev un meditācijai par dzīves jēgu un
principiem…
Aplis ir pilnības, harmonijas un pabeigtības simbols.
Veidosim šo izstādi kā vīziju par gaišuma, vienotības un veselīgas pārpilnības
piepildītu nākotni, to sākot un beidzot, rokās sadodoties aplī!

 

Конкурсная выставка «Круглый год»
Галерея HAPPY ART MUSEUM объявляет конкурс на участие в
коллективной выставке «Круглый год».
Условия конкурса:

 1. Формат произведения ( картина, графика, скульптура) должен
  быть круглым.
 2. Желательно, чтобы произведение было созданно в течении
  последнего года.
 3. На конкурс можно предоставлять несколько работ.
 4. Оценим, если понятия: круглый, круг и т.д. появятся не только
  формально, но и будут художественно осмысленны.
 5. Фотографии и описание работ ждём до 30 октября на почту
  happyartmuseum@gmail.com
 6. Отобранные работы необходимо доставить в галерею до
  06.11.2020.
 7. Плата за участие в выставке 25 EUR.

По решению жюри выставки и конкурса зрительских симпатий
автор лучшей работы получит возможность провести в галерее
персональную выставку.

Почему круг? Год приближается к концу и кажется, что в этот раз мы
пережили намного больше, чем в другие периоды.
Может этот год не был одним из лучших, но в этот период мы получили
небывалую долю адреналина с привкусом страха, в принудительном
порядке нашли время побыть вместе с близкими в четырёх стенах и
помедитировать о смысле жизни и принципах…
Круг это символ полноты, гармонии и завершенности.
Создадим эту выставку, как мечту о светлом, наполненном и здоровом
будущем, начав и закончив её, почувствовав ладонь друга в общем
круге!

 

Scroll to Top